Ściana oporowa to bardzo ważny element konstrukcyjny budynku. Jest niezbędna w sytuacji, gdy dom budowany jest na pochyłym terenie. Jej zadaniem jest przenieść na podłoże siły oddziałujące na budynek. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie ryzyka osunięcia się gruntu na niżej położony obszar. Ściana oporowa jest więc potrzebna, aby zachować bezpieczeństwo domu budowanego w nietypowej lokalizacji. Aby spełniła swoją funkcję, musi być w odpowiedni sposób chroniona przed uszkodzeniem.

Skuteczne zabezpieczenie nieruchomości

Ściany oporowe (https://www.rekers.pl/produkty/sciany-oporowe/scianyoporowe.html) ograniczają ryzyko uszkodzenia domu na skutek osunięcia się ziemi z terenów przyległych do nieruchomości. W ten sposób zabezpieczony jest nie tylko sam budynek, ale także ogrodzenie, taras lub inne elementy wyposażenia umieszczone na posesji. Ściana pozostaje stale narażona na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych. Aby zapobiec uszkodzeniom, należy stosować odpowiednie rozwiązania już na etapie projektowania i rozpoczęcia budowy. Sposoby skutecznego zabezpieczania zależą od rodzaju ściany oraz czynników ryzyka, które występują w największym nagromadzeniu na danym terenie.

Ograniczenie niekorzystnego wpływu wody

Do najbardziej szkodliwych czynników należy zaliczyć wilgoć i wodę, która może ulegać piętrzeniu. W rezultacie w ścianie mogą pojawić się groźne wykwity i przecieki. Można to ograniczyć poprzez stosowanie warstwy filtrującej, która pozwoli na swobodne przemieszczanie się wody w kierunku dolnych partii ściany. Możliwe jest także użycie rur drenarskich, dzięki którym wilgoć będzie odprowadzana wokół ściany oporowej. Podobne rozwiązania wykorzystywane są na terenach zlokalizowanych przy budynkach, a także podczas odwadniania dróg i placów.

Ochrona ściany oporowej wykonanej z betonu

Ściana betonowa z zasady nie wymaga używania dodatkowych zabezpieczeń. Jej trwałość jest jednak uzależniona od jakości zastosowanej mieszanki, w tym jakości kruszywa i obecności domieszek chemicznych. Dlatego powierzchnia powinna być chroniona przed wnikaniem wody w strukturę materiału. Do tego celu służą specjalistyczne impregnaty zawierające związki krzemianu litu, sodu lub potasu, które są w stanie wypełnić pory betonu. W wielu przypadkach polecane są także zaprawy cementowe, dzięki którym podpora betonowa może być zabezpieczona przed agresywnie działającymi substancjami chemicznymi.

Izolacja muru oporowego z bloków betonowych

W przypadku stosowania bloków betonowych sytuacja wygląda nieco inaczej. Tego typu elementy z betonu są łatwe do obróbki i murowania. Ściana jest jednak w większym stopniu narażona na zawilgocenie z uwagi na fakt, że nie jest zbudowana z jednorodnego materiału, lecz wielu mniejszych elementów. Aby uniknąć uszkodzeń, na mur oporowy z bloków betonowych powinna być nałożona zaprawa cementowa. Następnie należy wykonać izolację przeciwwilgociową. Zazwyczaj jest to realizowane za pomocą roztworów i emulsji asfaltowych lub kauczukowych.

Dodatkowe zabezpieczenie ściany oporowej

W przypadku szczególnie niekorzystnych warunków zewnętrznych warto użyć powłok bitumicznych, które charakteryzują się odpornością na wilgoć nawet podczas długotrwałego działania wody. Należy pamiętać, że izolacja musi być wykonana na całej wysokości ściany. Dodatkowo część przy gruncie warto zabezpieczyć za pomocą tynku lub okładziny wykonanej z płytek ceramicznych i klinkierowych.

Odpowiednio zabezpieczane ściany oporowe są elementem skutecznie chroniącym nieruchomość przez wiele lat. Dzięki temu zapewnimy bezpieczeństwo wszystkim domownikom, niezależnie od rozmiaru posesji. Pozwoli to także na ograniczenie kosztów eksploatacji domu i przydomowego ogrodu.